Giới thiệu dịch vụ

Sản phẩm số hay còn gọi là digital product, là sản phẩm vô hình, không thể sờ nắm được

Người dùng có thể tạo ra sản phẩm số 1 lần nhưng có thể bán ra được hàng nghìn lần cho hàng nghìn khách hàng

“Không tồn hàng, không nhập hàng, sản xuất 1 lần bán nhiều lần, chi phí sản xuất thấp, lợi nhuận cao” – Tất cả những điều trên là lợi ích của việc tạo sản phẩm số

Vậy sản phẩm số gồm những gì

Nó bao gồm: Ebook, Khóa học Online, Phần mềm/APP, Plugin Website và rất nhiều thứ khác

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Chủ doanh nghiệp, nhà quản lý, cá nhân muốn phát triển công việc kinh doanh trên Internet

– Người muốn sử dụng internet làm đòn bẩy cho công việc kinh doanh

– Bất kỳ ai quan tâm đến việc kiếm tiền – đặc biệt là kinh doanh kiếm tiền trên Internet

– Các Boss, Leader muốn quảng bá bản thân, nâng cấp thương hiệu cá nhân

– Các Trainer, chuyên gia muốn đóng gói kiến thức của mình lại lan tỏa cho nhiều người biết đến

Thông tin dịch vụ

Giá : 5.000.000 VNĐ

– Lợi ích của kinh doanh sản phẩm số

– Tầm quan trọng của việc tạo ra khóa học Online

– Đưa ra chủ đề, nội dung khóa học bạn muốn tạo

– Hướng dẫn phân tích đối thủ, phân tích thị trường

– Hướng dẫn lập danh sách bài học theo Check List

– Hướng dẫn Quay Video và tặng phần mềm bản quyền

– Hướng dẫn dựng Video Bài giảng chuyên nghiệp

– Giúp bạn tạo ra Video bán hàng để Marketing cho sản phẩm số vừa tạo

– Tư vấn Quy trình Marketing sản phẩm và Support Học Viên

Đăng ký dịch vụ

    Sản phẩm số hay còn gọi là digital product, là sản phẩm vô hình, không thể sờ nắm được Người dùng có thể tạo ra sản phẩm số 1 lần nhưng có thể bán ra được hàng nghìn lần cho hàng nghìn khách hàng “Không tồn hàng, không nhập hàng, sản xuất 1 lần bán […]